ศิลปะ Exposé

When you use your theological intellect to judge other people, you've missed the essence of faith — love. -- ไม่ต้องพวกฟาริสี - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ ไม่ต้องพวกฟาริสี…

Lvl 16

30 June 2013

#991

ดู 22,047 ครั้ง

1,360
แชร์

When you use your theological intellect to judge other people, you've missed the essence of faith — love.

Support the Artist Directly

Send a tip donation or subscribe to support this design platform!

Send a Tip

Or

Sub $5.99

ศิลปะ เหมือนกัน

เพิ่มเติม ศิลปะ

ตัวเลือกของงานศิลปะกับวิชาที่คล้ายกันรูปแบบสีและรูปแบบ.

Thank You!

118 people today have already visited the Art Store → Thank you so much!

Purchasing (or at least Sharing) an item from the Art Store is a Super Great way to Support!

The Art Store has been Live for: 69 days!

Art Stats and XP Level

Blisterz Earned: 82676 >

ดู 22,047 ครั้ง

Art Achievements 'N Badges:

Reach ดู 50,000 ครั้ง

ดู 22,047 ครั้ง -- 44.094% of Goal Achieved! >

Viewer (You) XP:

You'll Earn XP Every Time You View an Art!

LVL ( XP) >

35,799,245 Total Art Views

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version