ศิลปะ Exposé

While building your cause and people don't believe in you, don't try to measure up with them. -- Don't Measure Up - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ Don't Measure Up

Lvl 20

15 February 2013

#506

ดู 27,977 ครั้ง

1,835
แชร์

While building your cause and people don't believe in you, don't try to measure up with them.

Support the Artist Directly

Send a tip donation or subscribe to support this design platform!

Send a Tip

Or

Sub $5.99

Thank You!

119 people today have already visited the Art Store → Thank you so much!

Purchasing (or at least Sharing) an item from the Art Store is a Super Great way to Support!

The Art Store has been Live for: 69 days!

Art Stats and XP Level

Blisterz Earned: 104913 >

ดู 27,977 ครั้ง

Art Achievements 'N Badges:

Reach ดู 50,000 ครั้ง

ดู 27,977 ครั้ง -- 55.954% of Goal Achieved! >

Viewer (You) XP:

You'll Earn XP Every Time You View an Art!

LVL ( XP) >

35,796,020 Total Art Views

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version