ศิลปะ Exposé

Both feet are on the ground, our head is risen high, we make a fist and hold it in the air — for we will prevail! -- Fist in the Air - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ Fist in the Air

Lvl 27

6 October 2012

#117

ดู 36,679 ครั้ง

2,216
แชร์

Both feet are on the ground, our head is risen high, we make a fist and hold it in the air — for we will prevail!

Support the Artist Directly

Send a tip donation or subscribe to support this design platform!

Send a Tip

Or

Sub $5.99

Thank You!

85 people today have already visited the Art Store → Thank you so much!

Purchasing (or at least Sharing) an item from the Art Store is a Super Great way to Support!

The Art Store has been Live for: 69 days!

Art Stats and XP Level

Blisterz Earned: 137546 >

ดู 36,679 ครั้ง

Art Achievements 'N Badges:

Reach ดู 50,000 ครั้ง

ดู 36,679 ครั้ง -- 73.358% of Goal Achieved! >

Viewer (You) XP:

You'll Earn XP Every Time You View an Art!

LVL ( XP) >

35,803,612 Total Art Views

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version