ศิลปะ Exposé

In my Arts, my life, or politics, I will always try to be pure, defining myself and my principles by what I believe in. -- I Don't Imitate - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ I Don't Imitate

Lvl 21

9 January 2013

#372

ดู 29,574 ครั้ง

1,966
แชร์

In my Arts, my life, or Politics, I will always try to be Pure, defining myself and my principles by what I believe in.

Support the Artist Directly

Send a tip donation or subscribe to support this design platform!

Send a Tip

Or

Sub $5.99

Thank You!

119 people today have already visited the Art Store → Thank you so much!

Purchasing (or at least Sharing) an item from the Art Store is a Super Great way to Support!

The Art Store has been Live for: 69 days!

Art Stats and XP Level

Blisterz Earned: 110902 >

ดู 29,574 ครั้ง

Art Achievements 'N Badges:

Reach ดู 50,000 ครั้ง

ดู 29,574 ครั้ง -- 59.148% of Goal Achieved! >

Viewer (You) XP:

You'll Earn XP Every Time You View an Art!

LVL ( XP) >

35,799,281 Total Art Views

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version