ศิลปะ Exposé

The Submarine - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ The Submarine

5 August 2012

#24

ดู 35,976 ครั้ง

2,307
แชร์

This Art pictures an old submarine from World War Two, with an updated look and futuristic lights.

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

ดู 123,195 ครั้ง

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,163,799 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

วิสัยทัศน์ของเขาเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือการฟื้นความฝันอเมริกันโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.